S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok
  www.mojekociky.sk     

Website translator


Obchodné podmienky
Odstúpenie od kúpnej zmluvy na diaľku

Reklamačný protokol

OBCHODNO-REKLAMAČNÉ PODMIENKY A ZÁKON O OCHRANE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obchodné a reklamačné podmienky

Objednaný tovar posielame kuriérom GLS alebo GEIS. Platba je možná v hotovosti kuriérovi pri preberaní, ktorý tovar doručí alebo vopred prevodom na účet predávajúceho.

Uvedené obrázky a fotografie sú ilustračné a odtieň farebného prevedenia sa v skutočnosti môže odlišovať od zobrazeného obrázka alebo sa môže v detailoch odlišovať v závislosti od dodania od výrobcu.

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

VČELA-KOČÍKY s.r.o A.Bernoláka 3219  96212 DETVA  IČO 46319484  DIČ 2023334148  IČ DPH 2023334148  ďalej len "mojekociky.sk" a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok zaslaním objednávky na tovar alebo objednaním služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú do platnosti.

Zahraničné objednávky je potrebné uhradiť vopred na číslo účtu v automaticky vygenerovanej dodanej faktúre pri objednávke tovaru.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať začatie na alternatívne riešenie sporov, ak predávajúci neodpovedal alebo nereagoval na žiadosť do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjekty na alternatívne riešenie sporov sú uvedené na www.mhsr.sk

Predmet plnenia týchto všeobecných obchodných podmienok je realizácia dodávok tovaru záväzne objednaného kupujúcim v e-shope www.mojekociky.sk

Kupujúci objednáva tovar v objednávkovom formulári a vyplní všetky požadované údaje. Ak predávajúci nebude môcť spracovať údaje z dôvodu chybne vyplnenej objednávky alebo zadanými údajmi, stáva sa táto neplatnou. Kupujúci je zodpovedný za informovanie predávajúceho, ak potvrdzujúci e-mail o jeho objednávke nedostal do 2 pracovných dní.

Cena:

Pre realizáciu objednávky platia ceny uvedené v elektronickom katalógu avšak predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. V cene tovaru nie sú zahrnuté prepravné náklady a bankové poplatky. Predávajúci neúčtuje balné.

Reklamačný poriadok:

Kupujúci si má riadne pozrieť doručenú zásielku ešte pred jej zaplatením, či nie je poškodená, otvorená alebo nemá potrhaný obal. V tom prípade odporúča predávajúci zásielku neprebrať. V prípade vrátenia poškodeného balíka alebo vrátenia reklamovaného tovaru formou dobierky, nebude táto predávajúcim prebraná.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštové a iné poplatky predávajúci nevracia. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že vada je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým alebo po dohode ho nahradí iným výrobkom, pričom rozdiel v cene sa vyrovná doplatením. Predávajúci nevracia cenový rozdiel výrobku pri výbere náhradného za lacnejší.

Podmienky záruky:

Záruka začína kúpou výrobku a trvá 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady spôsobené výrobcom a zistené počas záručnej doby a nie na opotrebovanie výrobku.

1. ak sa na výrobku objaví výrobná vada, je nutné ho reklamovať čo najskôr a neodkladne. Výrobok ďalej nepoužívajte aby bolo možné            určiť pôvod závady. Ak túto povinnosť nesplníte, nebude možné reklamáciu uznať. Reklamáciu je možné uplatniť si len v záručnej dobe.       (§599 OZ)

2. výrobok používajte len na to, na čo je určený. Výrobok je potrebné pravidelne ošetrovať a skladovať. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby      spôsobené    nadmerným opotrebovaním, nesprávnym používaním, zlou údržbou alebo zaťažením výrobku.

3. k reklamácii je možné predložiť len čistý výrobok a v takom stave, aby bolo možné reklamovanú závadu odstrániť.

4. k reklamácii je povinné predložiť pôvodný záručný list v niektorých prípadoch u kočíkov v slovenskom aj poľskom jazyku. Ak záručný          list chýba, zaniká zodpovednosť poskytovateľa záruky.

5. o spôsobe odstránenia závady rozhoduje výrobca. Čas trvania záruky sa predlžuje o čas odstránenia závady. Náklady za neoprávnenú          reklamáciu znáša kupujúci. Zaplatením za výrobok a prevzatím potvrdenia o platbe kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený s     podmienkami záruky

Záruka sa nevzťahuje na:

1. poškodenie vzniknuté následkom nedodržania podmienok záruky

2. na opravy týkajúce sa regulácie a ošetrovania výrobku. poskytovateľ záruky má právo inkasovať si poplatok za uskutočnenie činností

týkajúcich sa ošetrovania výrobku

3. na zmenu farby poťahu vplyvom slnečného žiarenia, namoknutia poťahu, ošúchania a zodratia poťahu a konštrukcií

4. na poškodenie týkajúce sa bežného opotrebovania materiálu

5. na poškodenia spôsobené odtrhnutím častí...popruhy, cvoky, zipsy, suché zipsy...alebo puknutie plastových spojov

6. na zhrdzavenie konštrukcie v dôsledku nesprávneho skladovania a údržby

7. na opotrebovanie rukoväte

8. na odchýlenie osi kolies o uhol do 10% a na defekt kolies a ich mechanického poškodenia

9. na mierne vychyľovanie kolies, ktoré neznemožňujú používanie kočíka, na osmičky, zodratý plášť kolies alebo vyšúchanie kolies v dôsledku nadmerného zaťaženia

1. Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci má opravnenie odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súhlase so zákonom ust. § 7 a nasl. zakona č.. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služiebna základe zmluvy uzavretej na diaľku (ďalej len "Zakon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku") v lehote do 12 hodín od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinností podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu. Inú formu storna objednávky predávajúci nebude akceptovať.

2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar  vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa),
 • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodné prádlo, sterilné balenia a pod.),
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby o ktoré spotrebiteľ výslovene požiadal predávajúceho (to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal),
 • poskytnutie služby ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a lehoty:

Kupujúci má právo v zmysle zákona 102/2014 par.9. od. 1 odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Formulár na odstúpenie od zmluvy je priložený v pdf formáte na stiahnutie. Tovar musí byť v pôvodnom balení, nesmie byť poškodený a musí obsahovať v písomnej forme číslo objednávky, faktúry, meno a adresu kupujúceho a záručný list. V prípade,že bude vrátený tovar nekompletný alebo poškodený, môže predávajúci vrátenú sumu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku v súlade s § 458 ods 1 OZ Predávajúci nenesie zodpovednosť za tovar, ktorý bude prepravcom doručený v poškodenom stave a ani neručí za jeho stratu. Zásielky dobierkovou formou predávajúci nepreberá.

 • lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním poverená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru. To znamená že odovzdanie tovaru dopravcovi (na pošte alebo kurierovi) z vašej strany nie je možné považovať za prevzatie tovaru.
 • kúpujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať odborným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru,
 • lehota na odstúpenie od zmluvy začíňa plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky častí objednaného tovaru, alebo ak sa:
 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo kusu
 3. na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru
 • odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a spôsobom nevzbudzujúcim pochybností že došlo k odstúpeniu od zmluvy vlastným poškodením tovaru alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane sporebiteľa pri predaji na diaľku. Lehota na odstúpenie sa začíňa dňom, ktorý nasleduje po prevzatí tovaru. Ak posledný deň tejto lehoty priadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci deň.
 • pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napriklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese Alena Lehotská, Vajanského 47, Spišská  Nová Ves 052 01, e-mail: kocikvcela@gmail.com, telefón 0948 320 211.

4. Vrátenie tovaru a platby:

 • tovar prosím zasieľajte späť v pôvodnom obale, nepoužitý a nepoškodený vrátane príslušenstva. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný protokl o vade tovaru.
 • tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.
 • predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré prijal na zákade zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona 102/2014 Z.z.
 • v prípade nedodania kompletného tovaru alebo inak nedodržané vyšie uvedené podmienky sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny.
 • ceny kočíkov sa môžu mierne odlišovať od cien uvedených na stránke. Keďže sa jedná o objednávku a tým následne aj o výrobu, výrobca má právo zmeniť cenu vyrobeného kočíka podľa dodaných materiálov alebo podľa zmeny kurzového lístka, pokiaľ sa jedná o tovar vyrobený v zahraničí.
 • v prípade nesplnenia niektorej z vyšie uvedených podmienok nebude "predávajúci" akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady "kupujúceho" späť.
 • po splnení všetkých podmienok pre vrátenie tovaru dodavateľ vráti peniaze za tovar bezhotovostným prevodom na účet zákazníka najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar predtým, ako mu bol doručený vrátane všetkej dokumentácie.
 • predávajúci nebude akceptovať zmenu rozhodnutia kupujúceho tovar vrátiť, ak sa predávajúci dohodol s kupujúcim písomným súhlasom na pevnom nosiči na zľave tovaru z nejakej príčiny...zmena materiálu, odchýlka vo farbe, image kolies....a predávajúci túto zľavu akceptoval vrátením požadovanej zľavovej alebo percentuálnej sumy a túto zaslal bezhotovostne na účet kupujúceho. Pripísaním zľavovej sumy na účet kupujúceho sa tornuje možnosť vrátenia tovaru.

Odporúčame telefonicky na t.č. 0948320311 oznámiť vrátenie tovaru a dohodnúť ďalší postup.

Spolu s akceptovaním obchodných podmienok, beriem na vedomie aj súhlas so spracovaním o ochrane osobných údajov zákon č.428/ z.z. podľa § odsek zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene o doplnení niektorých zákonov č.84/2014

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, ale pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne len pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne to uveďte v poznámke pri objednávke.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.mojekociky.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle Zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V zmysle uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je spôsob doručenia tovaru prepravnou službou a poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému prepravcovi za účelom dodania tovaru.

Podľa §20 ods.3 sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.mojekociky.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže jeho osobné údaje z databázy.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho aj reklamačným poriadkom a že s týmito súhlasí.

YTVkNzUy